przekaźnik czasowy

Przekaźniki czasowe, niezbędne z przemyśle i codziennym życiu

Przekaźniki czasowe to stały element współczesnej automatyki. To urządzenia, zwane też timerami, których działanie opiera się na układach elektronicznych ściśle uzależnionych od czasu. Stosuje się je w przemyśle, budownictwie, systemach HVAC. Obok instalacji przemysłowych przekaźniki czasowe stosowane są również w instalacjach domowych, np. w układach sterowania oświetleniem, ogrzewaniem czy wentylacją.  Ich podstawową funkcją w urządzeniu jest opóźnianie załączania, opóźnianie wyłączania albo też wyłączanie urządzenia w sposób cykliczny. Jedną z ich licznych zalet jest prostota działania i co za tym idzie niski koszt produkcji, choćby w porównaniu ze sterownikami. 

Przekaźniki czasowe jedno i wielofunkcyjne

Z uwagi na zawarte w urządzeniu funkcje przekaźniki czasowe dzieli się na jedno i wielofunkcyjne. Pierwsze z nich są w stanie realizować tylko jedną funkcję, czyli opóźnianie załączenia lub wyłączenia. Aby uaktywnić działanie wystarczy wykonać jedną prostą operację, za pomocą pokrętła zamontowanego na obudowie urządzenia wybiera się wartość i podstawę czasową, a następnie podpina się urządzenie, dla którego wybieramy owe funkcje, do jednego styku otwartego lub zamkniętego. Fabrycznie większość modeli przekaźników pracuje z dokładnością czasową do 0,1 sekundy. 

przekaźnik czasowy

Przekaźniki wielofunkcyjne natomiast oferują wiele możliwości, chociaż poszczególne modele nie muszą zawierać wszystkich opcji. Najczęściej producenci urządzenia wyposażają je w następujące funkcje: 

  • opóźnianie załączania urządzenia
  • regulacja czasu jego działania
  • praca cykliczna z opóźnieniem
  • praca cykliczna z wyprzedzeniem  
  • opóźnienie wyłączenia z przedłużeniem impulsem
  • opóźnienie wyłączenia bez przedłużenia impulsem
  • opóźnienie wyłączenia od zbocza opadającego
  • opóźnienie załączenia i wyłączenia jednocześnie
  • przekaźnik bistabilny
  • jeden impuls

Automatyczne sterowanie oświetleniem na klatkach schodowych 

Przykładem zastosowania przekaźników czasowych jest umieszczenie ich w instalacjach oświetleniowych klatek schodowych. Zostają tam umieszczone, by opóźniać wyłączanie oświetlenia. Światło na klatce zostaje automatycznie wyłączone wówczas, gdy mija ustalony, zaprogramowany wcześniej, czas. Może to być np. jedna minuta, dłużej lub krócej. Korzyści z takiego rozwiązania są oczywiście przede wszystkim ekonomiczne, ale w wymiarze bezpośrednim, dot. mieszkańców danego obiektu oraz wymiarze ogólnym. Dzięki temu, światło na klatce schodowej zostaje włączone tylko wtedy, gdy rzeczywiście jest ono potrzebne, a nie świeci gdy na klatce nikt nie przebywa.