mufa kablowa

Przeznaczenie i rodzaje muf kablowych

Najogólniej rzecz ujmując, mufa kablowa to element osprzętu elektroenergetycznej linii kablowej. Mufy kablowe spełniają zasadniczo dwie główne funkcje. Z jednej strony służą do skutecznego łączenia, rozgałęzienia oraz zakończenia kabli,  z drugiej zaś strony pozwalają na bezpieczną i bardzo skuteczną izolację tych miejsc, które zostały poddane powyższym zabiegom. Zatem głównym przeznaczeniem muf kablowych jest połączenie dwóch odcinków kabli w taki sposób, aby wytrzymałość elektryczna i mechaniczna każdego z tych odcinków w miejscu ich połączenia nie była mniejsza od wytrzymałości kabla.

Budowa

Budowa muf kablowych jest uzależniona od kilku niezwykle istotnych czynników takich jak: rodzaj kabla, liczba żył, przekrój oraz napięcie znamionowe. Poza tym niezmiernie istotna jest technologia zastosowana do budowy poszczególnych muf kablowych

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów muf kablowych. Przy czym podkreślić należy, że mufy kablowe https://eldor24.pl/mufy-kablowe/ bez względu na ich rodzaj są niezwykle funkcjonalne i bardzo praktyczne w codziennej pracy. Dzięki wysokim parametrom technicznym możliwe jest dokładne dopasowanie muf do konkretnego typu kabla. Bez wątpienia dzięki zastosowaniu muf kablowych łączenie kabli  są stabilne i wytrzymałe.

Rodzaje muf kablowych

Duża różnorodność muf kablowych pozwala na wszechstronne wykorzystanie ich właściwości. Do najczęściej wykorzystywanych rodzajów muf kablowych zaliczamy: mufy żywicze, taśmowo – żywicze, taśmowe, zimnokurczliwe, termokurczliwe oraz telekomunikacyjne. 

W mufach żywiczych wykorzystuje się dwuczęściową formę w postaci żywicy poliuretanowej i taśmy izolacyjnej. Forma utwardzona, którą tworzy żywica poliuretanowa powstaje z mieszanki żywicy w formie płynnej i utwardzonej. Powstała w ten sposób konsystencja ma za zadanie wypełnić mufę z jednoczesnym zaizolowaniem, uszczelnieniem i zabezpieczeniem danego łącza.

W przypadku muf taśmowo – żywiczych izolację żył odtwarza się za pomocą taśmy izolacyjnej z papieru impregnowanego, zaś ekran na żyłach wraz z izolacją są odtwarzane przy pomocy taśmy półprzewodzącej z papierem impregnowanym syciwem.

Zastosowanie

Mufy taśmowe są wykorzystywane na szeroką skalę do łączenia lub naprawy konkretnego przewodu elektrycznego. Izolacja kabla jest odtwarzana za pomocą specjalnej taśmy samoprzylepnej, z kolei ekrany na żyle roboczej oraz izolacja dzięki taśmie przewodzącej.

Największą zaletą muf zimnokurczliwych jest bardzo duża elastyczność i odporność na działanie wilgoci. Są wykorzystywanie pod kątem danego kabla.

W przypadku muf termokurczliwych wykorzystuje się rury wykonane z usieciowanych poliolefin pokrytych od wewnętrznej strony odpowiednią warstwą termoplastycznego kleju. Pod wpływem wysokiej temperatury dochodzi do obkurczenia się rury.

Z kolei mufy telekomunikacyjne są przeznaczone do mechanicznej i klimatycznej ochrony złączy w telefonicznych sieciach bezciśnieniowych kabli ziemnych, napowietrznych lub kanałowych.